WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA Z KATOLICKĄ SZKOŁĄ IM. ŚWIĘTEJ  JADWIGI  W  PETERSHAGEN

Pierwsze ustalenia dotyczące nawiązania współpracy między naszymi szkołami miały miejsce w maju 2002r.  podczas pobytu dyrektora szkoły z Lubczyna    w Petershagen w ramach wymiany zaproponował siostrze dyrektor wspólne przedsięwzięcia kulturalne. Wstępnie ustalono spotkanie podczas czerwcowego festynu "Witaj lato" w Lubczynie. W związku z brakiem możliwości przyjazdu grupy niemieckiej w ustalonym terminie, spotkanie zostało przełożone na jesień.

         W listopadzie 2002r. w szkole w Lubczynie gościły 3 nauczycielki wraz  z siostrą dyrektor ze szkoły w Niemczech. Odbyło się spotkanie przygotowawcze, podczas którego ustalono, że grupa polska pojedzie do Petershagen na spotkanie świąteczne 16 grudnia. Rewizyta w Lubczynie nastąpiła 19 grudnia 2002r.   Od tego czasu corocznie szkoły wspólnie realizowały projekty.

 

 

2008-04-17

VI MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ  PIĄTEK  PIŁKARSKICH  W  LUBCZYNIE  więcej8

5 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  więcej8

2008-05-31

FESTIWAL KULTURALNY W SZKOLE PARTNERSKIEJ W PETERSHAGEN więcej8

2009-05-19

VII MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ  PIĄTEK  PIŁKARSKICHgaleria8

Dzisiaj miał miejsce w naszej szkole VII Międzynarodowy Turniej Piątek Piłkarskich. Tradycyjnie już rywalizowały w nim drużyny chłopców ze szkół gminy Bogdaniec oraz drużyna z partnerskiej szkoły w Petershagen w Niemczech. W wyniku sportowej rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce - drużyna SP Bogdaniec

II miejsce - drużyna SP Lubczyno

III miejsce - drużyna SP Jeniniec

IV miejsce - drużyna SP Jenin

V miejsce - drużyna SP Petershagen

Zawody przebiegły w przyjacielskiej i sportowej atmosferze. Ich organizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Pro Europa Viadrina" w Gorzowie Wlkp.

2009-12-05

SPOTKANIE POLSKO-NIEMIECKIE W PETERSHAGENgaleria8