Pracownicy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
Natalia Pisula - dyrektor szkoły,

Jadwiga Góralczyk - wychowawczyni oddziału przedszkolnego, zajęcia w oddziale przedszkolnym,

Elżbieta Matuszek - wychowawczyni kl.II, edukacja wczesnoszkolna w kl.II, koło plastyczne, zdw

Małgorzata Sowa - wychowawczyni kl.III, edukacja wczesnoszkolna w kl.III, biblioteka, zkk kl.II-III, zdw kl.III, zru kl.III

Edyta Gaca - wychowawczyni kl.IV, wychowanie fizyczne, SKS,

Beata Karbowska - wychowawczyni kl.V, język niemiecki, koło języka niemieckiego,

Krzysztof Sowa - wychowawca kl.VI, matematyka, zajęcia komputerowe, muzyka, zespół muzyczny, zdw z matematyki, SKO,

Anna Czujko -  j.polski kl.IV, VI, historia, plastyka, kółko teatralne, zdw z j.polskiego, koło humanistyczne,

Urszula Dewecka - j.polski kl.V, przyroda, trening logopedyczny, zajęcia rozwijające zainteresowania, opiekun Rady Uczniowskiej,

Agnieszka Głowacka - zaj. techniczne,

Mirosław Jach - wychow. do życia w rodzinie,

Anna Kielar - religia kl.0, II, IV-VI, Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci,

ks.Zbigniew Bujanowski - religia kl.III,

Marzanna Wojczuk - pedagog szkolny, świetlica

Dariusz Drozd - indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze,

Elżbieta Jedynak - sekretarz szkoły,

Tomasz Głębocki - konserwator-palacz,

Barbara Jewiak - obsługa.