Początki polskiego szkolnictwa na terenie Lubczyna sięgają 4 września 1945 roku, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły pod kierownictwem pani Łukasiewiczowej (tak podaje zachowana kronika szkoły). Zapisanych było 33 dzieci. W 1947 roku było ich już 99. Obok szkoły od zarania jej istnienia znajduje się kościół, który został w dniu 28 kwietnia 1946r. poświęcony przez ks.Przemysława Knappa - kapucyna z parafii Św.Krzyża w Gorzowie.

W historii szkoły ważny jest wrzesień 1953r. To w tym miesiącu założono komitet budowlany przy Komitecie Rodzicielskim szkoły w Lubczynie, wybrano z każdej wioski po kilku członków. Nowy budynek szkoły oddano do użytku 26 sierpnia 1958 roku. Szkołą kieruje p. Józef Wertyporoch.Od 2 września 1974r. w budynku szkolnym funkcjonują jedynie klasy I-IV. Pozostałe pomieszczenia zajmuje archiwum państwowe. Dzieci z klas V-VIII są dowożone do szkoły w Jeninie (wtedy mówiono, że do Łupowa). Rodzice dzieci z Lubczyna i z ościennych wsi nigdy jednak nie zaakceptowali takiego stanu rzeczy. I wreszcie radosny zapis w kronice szkolnej 1 września 1987r.: "Jest w Lubczynie szkoła piękna, wspaniała, bowiem po archiwum szybciutko powstała".

 

SZKOŁA POSIADA CERTYFIKATY:

 

 

 

 

A CO PO LEKCJACH…

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, oferujemy naszym uczniom dodatkowe zajęcia: - teatralne,    -  taneczne, - plastyczne, - matematyczne, - chórek, - dydaktyczno-wyrównawcze, - korekcyjno-kompensacyjne, - gimnastykę korekcyjną, - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W szkole działa sklepik i Szkolna Kasa Oszczędności. Szkoła jest organizatorem: Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Gminnego Trójboju Lekkoatletycznego, Gminnego Dyktanda „O Złote Pióro Wójta Gminy Bogdaniec”, Środowiskowego Dnia Babci i Dziadka.