Spotkanie uczniów w Niemczech, planowane pierwotnie na 30 maja, miało miejsce 31maja. Nie przeszkodziło ono jednak w sprawnym przygotowaniu się obu stron projektu do spotkania. Jego tematyka wynikała z wcześniejszych ustaleń poczynionych przez nauczycieli obu szkół. Prowadzący program uzgodnili zakres zajęć realizowanych podczas spotkania. Termin spotkania związany był z rodzinnym festynem kulturalnym  w szkole niemieckiej, w którym dzieci z Polski uczestniczyły po raz kolejny. Częściowo były to dzieci już wcześniej uczestniczące w tego typu przedsięwzięciach. Podczas przerw w prezentacjach miały możliwość wspólnych zabaw na placu zabaw i boisku oraz prowadzenia konwersacji.

Przygotowując się do spotkania  korzystaliśmy z pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubczynie. W przygotowaniu spotkania pomagał również przedstawiciel PNWM "PRO EUROPA VIADRINA".

 

 

.