USŁUGI BANKOWE

1. Rozwiąż krzyżówkę. Rozwiązania wielowyrazowe pisz bez odstępów.

2. Ułóż rozwiązania wg alfabetu.

3. Ułóż hasło wg kodu (np. 6/2 to w szóstym rozwiązaniu druga litera):

2/11, 7/13, 10/16, 4/13, 5/5,

1/1, 3/8, 8/7, 10/8, 5/14, 2/13, 10/7 ,

9/5, 7/6, 7/10, 10/20, 3/14, 9/2, 6/6,

10/10, 4/1, 3/5, 4/10, 1/1, 8/4, 4/7, 1/4, 5/11.