K5

Konkurs dla uczniów SP Lubczyno

Krzyżówka  świąteczna

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

1. Rozwiąż krzyżówkę.

2. Ułóż wyrazy wg alfabetu.

3. Z tak ułożonych wyrazów spróbuj sam ułożyć hasło wg kodu (np. 6/2 to w szóstym wyrazie druga litera), biorąc np. po jednej literze z każdego wyrazu. Hasło musi składać się z co najmniej 10 liter.