DOKUMENTY  SZKOLNE

Wizja szkoły

Model absolwenta

Misja szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie czytaj

Wewnątrzszkolny System Ocenianiaczytaj

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Uczniowskiej

Regulamin biblioteki

Regulamin świetlicy

Regulamin dowozu

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży...  

Podanie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Podanie o przyjęcie dziecka do I klasy