50 lat szkoły w Lubczynie galeria8

7 czerwca br. był niewątpliwie jednym z najradośniejszych dni w dziejach naszej Szkoły. Dokładnie 1 września 1956r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w nowo wybudowanej szkole podstawowej w Lubczynie. W naszej sentymentalnej podróży do przeszłości wzięli udział m.in. absolwenci, byli kierownicy i nauczyciele, a więc Ci, którzy tworzyli historię Szkoły, budowali jej prestiż. Jubileusz uświetnili swoją obecnością m.in.: Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska - absolwentka naszej Szkoły, Przewodnicząca Rady Gminy w Bogdańcu Janina Cytlak, Sekretarz Gminy Jolanta Dauksza, dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Wiesława Luftman, dyrektor bogdanieckiego oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku Anna Brodowicz, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, radni, sołtysi.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św.Piotra i Pawła w Lubczynie, którą odprawił ks. Proboszcz Zbigniew Bujanowski.Część oficjalną wypełniły wystąpienia: dyrektora Szkoły Krzysztofa Sowy, który przypomniał jej historię,  oraz zaproszonych gości. Dla wielu obecnych były to nostalgiczne powroty po wielu, wielu latach do młodości. O radości i wzruszeniach, jakie wyzwoliły te spotkania, świadczą wpisy do kroniki szkolnej.

Z okazji Jubileuszu została przygotowana okolicznościowa wystawa, na której można było obejrzeć kroniki szkolne oraz przybory, tornistry, ksiązki, zeszyty z lat 50-tych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna przedstawiająca uczniów i pracowników naszej szkoły z lat 1956-2008. Jej autorom zależało na tym, aby zebrać najważniejsze wydarzenia, utrwalić sylwetki dyrektorów, nauczycieli, uczniów, którzy na trwałe wpisali się w dzieje Szkoły. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy w tym dniu przybyli do swej dawnej Szkoły nie żałowali tej decyzji i że ten powrót po latach był dla nich źródłem radości i zadowolenia. Wszak sentymentalne powroty do miejsc i ludzi mają sens, jeśli stają się impulsem do dalszej pracy, dalszego działaniaNastępnie uczestnicy obchodów jubileuszu Szkoły wysłuchali programu artystycznego przygotowanego przez obecnych i byłych uczniów. Po części oficjalnej był  czas  na rozmowy, wspomnienia i zwiedzanie pomieszczeń. Wiele emocji towarzyszyło „starszym absolwentom i pracownikom”, którzy przemierzyli setki kilometrów, by znów przekroczyć próg swej „podstawówki”.